הגדלת מכירות לקמעונאים וסוחרים

  • * הגדלת סל המוצרים של הלקוחות

  • * שיטות לניהול שיחת המכירה עם הלקוח

  • * ממלאי תקוע לכסף מזומן באופן מיידי

  • * איך להפוך לקוח מתלונן ללקוח קונה

  • * כלים להגדלת המכירות בחנויות שלך

ההזדמנות שלך לייצר לעצמך יתרון על המתחרים

קמעונאות בכלל וחנויות בפרט הם שילוב של הרבה לקוחות עם מגוון רחב של מוצרים המחייב ניהול נכון של תמהיל המוצרים בהתאם לקהל היעד הרלוונטי וכדי להגדיל את היקף המכירות שלך, הקמעונאי.

כל התהליכים בחנות מתוכננים כדי לתמוך ולקדם את המכירות מכיוון שהמכירה זו הפעולה היחידה שמכניסה לך כסף לעסק. הניהול הפעיל מבוסס על הגדלת מכירות, שיפור מיומנויות מכירה, טיפול בלקוח מתלונן, מיסחור חנויות ומהם נגזרים תהליכי התייעלות בחנויות. הפעילות נעשית באופן אקטיבי ופעיל עד להשגת היעדים והתוצאות הרצויות.

תהליכים ושינויים בחנויות אינם יכולים להתבצע בשלט רחוק ויש לתכנן, לבצע ולהטמיע אותם ולכן אנו פועלים יחד איתך ועם העובדים שלך ומובילים את את תהליך הגדלת המכירות ושיפור הרווחים.

5 השלבים להשגת היעדים:

מה קורה? – איפיון כלל התהליכים בחנויות הצגת “תמונת מראה” של שיטות העבודה כיום (מכירות, רווחיות, מלאי, תזרים מזומנים, רכש, עובדים, ספקים).

לאן הולכים? – קביעת יעדים בכל פעילות ובכל פרמטר ולכל חנות עם דגש על הגדלת מכירות ורווחיות. קביעת אבני דרך לבחינת התקדמות וקביעת יעדי ביניים (מכירות, רווחיות, תמחור, רמות מלאי, הוצאות קבועות וכו’).

מה צריך? – בנייה משותפת של תכנית פעולה להשגת כל היעדים בכל החנויות. פירוט שיטת הפעולה בכל פרמטר להשגת היעדים שנקבעו עם דגש על הגדלת מכירות ושיפור הרווחיות בחנויות.

מי יהיה? – ליווי והטמעה בשטח באופן אקטיבי ביחד איתך של התהליכים בחנויות ובשרשרת האספקה בהתאם לתכנית הפעולה עם ספקים, עובדים, מחסנאים מזכירות.

מתי נגיע? – הפעילות האקטיבית המשותפת תותאם להתקדמות בהתאמה לתכנית הפעולה וביחס לתוצאות בשטח ותימשך ככל שיידרש עד להשגת כל היעדים שנקבעו. האחריות להשגת היעדים היא משותפת והדדית.

גם אתה רוצה להגדיל את המכירות והרווחים בעסק שלך? צור קשר