מחיר מוצר חדש

מהו המחיר של המוצר שלך?

שיטה מקצועית לתמחור מוצרים שלב אחר שלב. כיצד לשקלל את כל הפרמטרים הרלוונטיים למוצר או לשירות כדי להגיע למחיר האמיתי של המוצר או השירות שלך.

איך תתמחר כך שתרוויח יותר וגם תהיה תחרותי?

שאלות שכל בעל עסק מתחבט בהן כי לעיתים שוק התחרות מכתיב את המחיר. במצב כזה שבו יש מחיר שוק ידוע וקבוע עליך לשקול האם אתה יכול להיות תחרותי וגם להרוויח במחיר השוק או שעליך לבצע מהלכים שבאמצעותם תגדיל את הרווחיות ועדיין תהיה ריאלי למחיר השוק.

השיטה המקצועית לתמחור מוצרים

להלן השיטה המקצועית לתמחור אמיתי של מוצר ובהמשך אראה לך איך להתמודד עם המחיר שמכתיב השוק ועדיין להיות תחרותי אבל גם רווחי. לצורך הדוגמא נשתמש במסך למחשב שהעלות שלך ברכישה ישירה מהספק הינה 500  ₪. רשימת עלויות ישירות ועקיפות:

עלות הרכישה מהספק – כמה עלה מסך המחשב במקרה הנ”ל 500 ₪.

הובלה למחסן שלך – כמה עלתה ההובלה מהספק למחסן שלך. אם נשלח ע”י הספקהרי שהעלות היא 0 ₪ אם נסעת להביא בעצמך מהספק שלך הרי שהעלות היא זמןהנסיעה (הלוך ושוב) + עלות הדלק והעלות של הרכב (ביטוח, בלאי) וכן עלות הזמןהאלטרנטיבי שלך שהיית יכול לעשות בו משהו אחר לטובת הגדלת הכנסות לעסק.נניח שלקח לך שעה לנסוע הלוך ושוב והספק במרחק של 15 ק”מ ממך (30 ק”מ סה”כ)הרי שעלתה לך הנסיעה כ 80 ₪ עלות לפי עלות של 2.80 ₪ לק”מ ברכב + שעת עבודהשלך (100,200,300,400 ואולי 500 ₪ לשעה?).

תקופת  אחסון – המחסן עולה לך כסף (גם אם זה חלק קטן בחנות או בבית) והעלותשל תקופת האחסון היא נגזרת מסך העלות של המחסן על פני אותם ימים בהם אחסנתאת המסך וביחס לסך המוצרים שמכרת באותה תקופה! (לא כמות המוצרים המאוחסנים במחסן).נניח שעלות המחסן או החנות שלך היא 5000 ₪ לחודש ובחודש מסוים מכרת 100מוצרים שונים הרי שעלות החנות ליחידת מוצר היא 50 ₪. אם בחודש שלאחריו מכרת150 מוצרים הרי שעלות החנות ליחידת מוצר בחודש זה היא 34 ₪. המשמעות היא שאם מסך המחשב אוחסן אצלך בחודשיים הנ”ל העלות שלו גדלה ב 84  ₪ או במילים אחרות ב 1.40 ₪ ליום! (84 ₪ לחלק ל -60 ימים בחודשיים).

הזמן שנדרש לביצוע המכירה ללקוח – עלות זמן העבודה של איש המכירות או שלך כדילבצע את המכירה. החל מרגע יצירת הקשר הראשון עם הלקוח ובהמשך זמן ההסבר עלהמוצר ועד לסיום ההזמנה כולל קבלת תשלום בפועל. נניח שלוקח שעה לכל התהליך הרישזו העלות על זמן מכירת המוצר. זה זמן בו היית עסוק במכירת המוצר (או איש המכירותהיה עסוק בזה) ולא ביצעת שום פעולה אחרת המקדמת את העסק שלך. אם עלות שעתעבודה של איש מכירות שלך היא 50 ₪ הרי שזו תוספת עלות על מסך המחשב.

פריסת תשלומים – מישהו צריך לממן את פריסת התשלומים וזה לא הבנק ולא חברת ויזהאו ישראכרט מה שאומר שאם הספק לא פורס לך בתשלומים זהים לתשלומים שאתה מוכרהרי שאתה מממן את פריסת התשלומים. מימון התשלומים יכול להתבטא באי קבלת הנחהמהספק (הנחת מזומן למשל), עלות ריבית בבנק על מינוס בחשבון וכו’. אם נניח שעלות המימון הזו היא רק 5 ₪ לחודש על מוצר הרי שעבור פריסה של 4 תשלומים עלות המוצר התייקרה ב 20  ₪.

כמה עולה לי המוצר שלי?

כעת, שהרעיון מובן לך לא אמשיך בכל שאר הפרמטרים  (כבעל העסק אתה חייב לשקלל את כל ההוצאות!) כמו שכ”ד, ארנונה, חשמל, שכר עבודה, הנה”ח וכו’.

חשוב לך לתמחר נכון את המוצרים שלך?

צור קשר –