מסמך צ'ק ליסט למשא ומתן נוצר במהלך 32 שנות הניסיון שלי בתחום המכירות
וניהול מו"מ ומבוסס על מודל ניהול משא ומתן בשיטת הגישור TM
שפיתחתי לאורך השנים.

מנהלים רבים נעזרים בצ'ק ליסט לניהול משא ומתן

בחברות בהם אני מנחה קורסים לניהול משא ומתן מקצועי
והוא כולל את הניסיון הנצבר מחברות רבות במגוון תחומי פעילות.

חברות בתחום ההייטק המנהלים תהליכי
משא ומתן בינלאומיים, חברות ממשלתיות
וכלה בחברות מסחריות, אנשי רכש והנהלות בכירות.

מנהלים שנעזרים בצ'ק ליסט לניהול משא ומתן המפורט לניהול משא ומתן ופועלים
עפ"י השיטה שלמדו בקורסים ובסדנאות, מדווחים
על גידול באחוזי ההצלחה בהובלת תהליכי משא ומתן
לסיכום מוצלח.

 מאמין ויודע שתמצא ערך במסמך
ותיעזר בו בניהול משא ומתן שאתה מנהל.

משא ומתן בשיטת הגישור TM 

מבוסס על שיטה ייחודית שפיתחתי המשלבת את 32 שנות
הניסיון שלי בניהול משא ומתן ומכירות, יחד עם הרקע האקדמי שלי
והכשרתי כמגשר.

השיטה מבוססת על שיתוף ורתימת הצד השני לתהליך
המשא ומתן על ידי טכניקות מעולם הגישור ושאילת שאלות הנמקה
המבוססת על עקרונות הגישור שמקנות לצד השני תובנות והבנות
מהו הערך שהוא מקבל.

ניהול משא ומתן באמצעות שאלות

כלל ידוע ומוכר הוא כי מי ששואל את השאלות הוא
המנהל של המשא ומתן. 

שאילת שאלות הנמקה יוצרת תחושה אצל הצד השני
שהוא זה שמוביל את תהליך המו"מ.
כך אנו מנטרלים את "חומת" ההתנגדות הטבעית שלו
והוא חושף מרצונו את האינטרס הכי י חשוב עבורו
ואת מטרתו מהמשא ומתן.

תיישם ותצליח …