• השיטה לגיוס נקודת מכירה חדשה
  • איך תגדיל את ההזמנות של המפיץ
  • הגדל את שטחי המדף שלך
  • איך תהפוך מלאי “מת” לכסף מזומן
  • כך תשפר את תהליך הגביה שלך
  • כלים לניהול אנשי מכירות

הגדלת מכירות לסיטונאים – ההזדמנות שלך

סיטונאות והפצה מבוססים על הקשר עם המפיצים ונקודות המכירה וככל שהקשר יהיה אישי יותר ומחייב יותר (את שני  הצדדים), הגדלת מכירות לסיטונאים מבוסס על קשרי הדדיות ב היבט האישי ובהיבט המקצועי עם מנהלי נקודות המכירה.

אנחנו יודעים שכדי לשפר את מיומנויות המכירה והשרות של העובדים שלך נדרשת הובלה ומנהיגות בפועל ולכן אנו פועלים יחד איתך ועם אנשי ההמכירות שלך בשטח, בפגישות עם לקוחות ומפיצים כדי להגדיל את היקפי המכירות שלך. כל הפעולות של העובדים חייבות לתמוך בפעילות המכירה ובשירות הלקוחות כדי לשמור את פעילות נקודות המכירה אצלך ולמנוע מהם לעבור למתחרים.

ניהול פעיל מבוסס על הגדלת המכירות של אנשי המכירות שלך לנקודות המכירה והגדלת היקף ההזמנות מהמפיצים במטרה להגדיל את הפעילות העסקית שלך עם המפיצים ונקודות המכירה וכן להגדיל את נתח השוק שלך. בשיטת Active Director הליווי הוא אקטיבי ופעיל עד להשגת היעדים והתוצאות הרצויות.

5 השלבים להשגת היעדים:

מה קורה? – איפיון כלל התהליכים בעסק הצגת “תמונת מראה” של שיטות העבודה כיום (מכירות, רווחיות, מלאי, תזרים מזומנים, רכש, עובדים, ספקים וכו’).

לאן הולכים? – קביעת יעדים בכל סגמנט עם דגש על הגדלת מכירות ורווחיות. קביעת אבני דרך לבחינת התקדמות וקביעת יעדי ביניים.  (מכירות, רווחיות, תמחור, רמות מלאי, הוצאות קבועות וכו’).

מה צריך? – בנייה משותפת של תכנית פעולה להשגת כל היעדים הרלוונטיים.  פירוט שיטת הפעולה בכל פרמטר להשגת היעדים שנקבעו עם דגש על הגדלת מכירות ושיפור הרווחיות והגדלת מספר נקודות המכירה.

מי יהיה? – ליווי והטמעה בשטח באופן אקטיבי ביחד איתך של תהליכי המכירה ושל שרשרת האספקה בהתאם לתכנית הפעולה עם ספקים, עובדים, מחסנאים, וכו’.

מתי נגיע? – הפעילות האקטיבית המשותפת תותאם להתקדמות בהתאמה לתכנית הפעולה וביחס לתוצאות בשטח ותימשך ככל שיידרש עד להשגת כל היעדים שנקבעו. האחריות להשגת התוצאות משותפת והדדית.

גם אתה רוצה להגדיל את המכירות והרווחים בעסק שלך?