הגדלת מכירות ליבואנים

  • * הגדלת מספר נקודות המכירה בארץ

  • * שדרוג מגוון המוצרים בנקודות המכירה

  • * איך לקבל יותר שטחי תצוגה מהמפיצים

  • * איך אנשי המכירות שלך ימכרו יותר

  • * פיתוח עסקי וערוצי הפצה חדשים

  • * שדרוג מיומנויות המכירה של הצוות שלך

ההזדמנות שלך לגדול ולהפוך ליבואן מוביל בישראל

ניהול ותכנון יבוא זו משימה לא פשוטה הכוללת בתוכה מספר רב של משתנים. כיבואן עליך לצפות את מהלכי השוק, העדפות מוצרים ושוק תחרותי משתנה מכיוון שעשוי לחלוף זמן בין שליחת ההזמנה לספקים ועד הגעתה למדפי המפיצים בישראל.

לצורך ניהול נכון של מלאים והזמנות צריך לבחון את השוק בכל רבעון ולהיות עירניים לשינויים בו יחד עם הקפדה על ניהול מלאי והזמנות בהלימה למכירות. נדרש ניתוח מעמיק של כל פריט במגוון בנפרד ביחס להיקף המכירות בשנה קודמת וכן ביחס למכירות בחודשים קודמים בשנה הנוכחית.

בנוסף לניהול מלאי המוצרים בהלימה להיקפי המכירות הכלליים בעסק שלך עליך נהל ניתוח דומה אצל כל לקוח שלך ובמידה ויש ללקוחותיך סניפים (רשתות שיווק) יש לנתח כל סניף בנפרד כדי להעריך נכון את ה מגמות בשוק ואצל כל מפיץ בנפרד.

אנו פועלים יחד איתך ומבצעים את כל הניתוחים הללו שמטרתם ניהול מלאי אפקטיבי ביחס למכירות יחד עם שדרוג מיומנויות המכירה של אנשי המכירות שלך ורתימה של כל עובדי החברה שלך למטרות העיסקיות שלך.

5 השלבים להשגת היעדים:

מה קורה? –איפיון כלל התהליכים בעסק שלך הצגת “תמונת מראה” של שיטות העבודה כיום (מכירות, רווחיות, מלאי, תזרים מזומנים, רכש, עובדים, ספקים).

לאן הולכים? –קביעת יעדים בכל פעילות ובכל תהליך במטרה להגדיל מכירות ולשפר רווחיות. קביעת אבני דרך לבחינת התקדמות וקביעת יעדי ביניים (מכירות, רווחיות, תמחור, רמות מלאי, הוצאות קבועות וכו’).

מה צריך? –בנייה משותפת של תכנית פעולה להשגת כל היעדים העסקיים ופירוט שיטת הפעולה בכל תליך להשגת היעדים שנקבעו עם דגש על הגדלת מכירות ושיפור הרווחיות.
.

מי יהיה? –ליווי והטמעה בשטח באופן אקטיבי ביחד איתך של התהליכים וליווי וחניכת אנשי המכירות בשטח בהתאם לתכנית הפעולה ורתימה של כלל העובדים ליעדי החברה.

מתי נגיע? –הפעילות האקטיבית המשותפת תותאם להתקדמות בהתאמה לתכנית הפעולה וביחס לתוצאות בשטח ותימשך ככל שיידרש עד להשגת כל היעדים שנקבעו. האחריות להשגת היעדים היא משותפת והדדית.

גם אתה רוצה להגדיל את המכירות והרווחים בעסק שלך? צור קשר